Акционерлерге арналған хабарландырулар

«KazPetroDrilling» АҚ қатысушыларының Жалпы жиналысының 2021 жылғы «10» қаңтардағы шешімі

Қатысушылардың Жалпы жиналысының 10.01.2020 ж. хаттамасымен Қоғам мүдделелігі бойынша «КаскорМаш-Завод» АҚ-мен ірі мәміле болып табылатын мәмілені жасасу туралы шешім қабылданды.

ӘРІ ҚАРАЙ ОҚУ>
Scroll to Top
Scroll to Top