СКҚ жөндеу және қайта жаңғырту

Орындалатын технологиялық операциялардың түрлері:

1. Базаға кірер кезде дозиметрлік бақылау, көзбен бақылау, жарамсыздарды бракқа шығарып тастау;
2. сыртқы және ішкі қабатты жуу;
3. СКҚ-ның ішкі диаметрін шаблондау;
4. муфтаны бұрау;
5. СКҚ-ның электр магнитті, ультра дыбысты және құйынды дефектоскопиясы;
6. Құбырдың бұрандалы қосылыстарын токарьлы өңдеу;
7. муфтаны бұрап кигізу;
8. 400 Атм дейін СКҚ-ны гидроперестеулі сынау;
9. СКҚ-ға затбелгі жабыстыру.