Корпоративтік құжаттар

Компанияның негізгі құрылтай құжаты қатысушылардың жалы жиналысының 2014 жылғы 20 қарашадағы шешімімен бекітілген  «KazPetroDrilling» АҚ-ның жарғысы болып табылады.

2017 жылғы 13 сәуірде Компанияның Жарғысына дивиденттерді бөлу тәртібіне қатысты өзгерістер енгізілді.

Тіркелген KPD Жарғысы

KPD жарғысына өзгерістер

Директорлар кеңесінің шешімі туралы ақпартатты беру ережесі.pdf

Корпоративтік басқару кодексі Компанияның операциялық және қаржылық қызметін тиімді басқару үшін қолайлы ортаны құруға, акционерлер мен лауазымды тұлғалар арасындағы өзара іс-әрекетті жақсартуға бағытталған, және инвесторларды тартуға бағытталған Компаниядағы маңызды құжаттардың бірі болып табылады.
 
Компанияны корпоративтік басқарудың негізін салушы қағидаттар мыналар болып табылады:
 

1. Акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
2. Қоғамның Директорлар кеңесін және Басқарманы тиімді басқару қағидаты;
3. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашу айқындылығы және дұрыстығы қағидаты;
4. Заңдылық және этика қағидаты;
5. Тиімді дивидентті саясат қағидаты;
6. Тиімді кадр және әлеуметтік саясат қағидаты;
7. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау басымдылығы қағидаты;
8. Корпоративтік қақтығыстарды және мүдделер қақтығысын реттеу саясаты;
9. Жауапкершілік қағидаты;
 
Компанияның Корпоративтік басқару кодексі қатысушылардың жалпы жиналысының 2012 жылғы 2 мамырдағы шешімімен әзірленген және бекітілген.