Инвесторларға

Корпоративтік құжаттар

Корпоративтік басқару құрылымы

Тиімді корпоративтік басқару үлгісінің негізгі элементтері:

 • Меншіктің ашық құрылымы;
 • Акционерлердің құқықтарын қамтамасыз ету;
 • Тиімді және тәуелсіз ДК;
 • КБ айқын саясаты мен рәсімі;
 • Ақпараттың ашықтығы және оны ашу қағидаттары;
 • Этикалық құндылықтар, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік;
 • Тәуелсіз және тиімді сыртқы аудит;
 • Ішкі аудиттің тәуелсіз және объективті функциясы;
 • Тәуекелдерді тиімді басқару;
 • Сенімді ішкі бақылау жүйесі.

К 1 – Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті
К 2 – Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті
К 3 – Директорлар кеңесінің кадр, сыйақы, әлеуметтік мәселелер, ішкі жанжалдар және этика жөніндегі комитеті
КХ – корпоративтік хатшы

Компанияның негізгі құрылтай құжаты – 2014 жылғы 20 қарашада «KazPetroDrilling» АҚ қатысушылары бас қосқан жалпы жиналыстың шешімімен бекітілген жарғы.

2017 жылғы 13 сәуірде Компания Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.

Корпоративтік басқару кодексі – Компанияның операциялық және қаржылық қызметін тиімді басқаруға, акционерлер мен лауазымды тұлғалардың өзара қарым-қатынасын жақсарту үшін қолайлы орта қалыптастыруға және инвесторларды тартуға бағытталған маңызды құжаттардың бірі.

Компанияның корпоративтік басқарудағы негіз қалаушы қағидаттары мыналар болып табылады:

 1. Акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
 2. Директорлар кеңесі мен Басқарманың Қоғамды тиімді басқару қағидаты;
 3. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұғымды әрі нақты ашып көрсету қағидаттары;
 4. Заңдылық және этика қағидаттары;
 5. Тиімді дивидендтік саясат қағидаты;
 6. Тиімді кадрлық және әлеуметтік саясат қағидаты;
 7. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғаудың басымдығы қағидаты;
 8. Корпоративтік келіспеушіліктер мен мүдделер қайшылығын реттеу саясаты;
 9. Жауапкершілік қағидаты;
Scroll to Top