Ұңғымаларды күрделі жөндеу

  • Компания мұнай мен газға арналған ұңғымаларды күрделі және жер асты жөндеу жөніндегі қызметтерді көрсетеді.
         
5000 метр тереңдікке дейінгі Kremco-80, УПА-60, ПАП-50 секілді 51 көтергіш агрегаттар бар.
2008 жылдан бастап 2012 жылға дейін компания 2 877 ұңғымаға күрделі жөндеу жүргізді
 
 
  •  Ұңғымаларды күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстардың түрлері:
—жөніндегі жұмыстардың түрлері:
—Жөндеу-оқшаулау жұмыстары;
— Қаттардың жеке суланған арақашықтықтарын ажырату;
— Жеке қаттарды ажырату;
— Цемент сақинасының герметикалық еместігін түзету;
— Пайдалану және аралық құбыр кондукторымен цемент сақинасын өсіру;
— Пайдалану құбырының герметикалық еместігін жою;
— Тампондаудың герметикалық еместігін жою;
— Жабыстырғышты орнатудың герметикалық еместігін жою;
—Диаметрі аз қосымша шеген құбырдың герметикалық емес төмендеуін жою;
— Пайдалану немесе жөндеу барысында болған апаттарды жою;
— Пайдалану барысында болған апаттардан кейін жабдықтарды ұңғымадан шығару;
— Пайдалану құбырымен апаттарды жою;
— Металл заттардан ұңғыма түбін және бойын тазалау;
— Ұңғымаларды пайдалану кезінде болған апаттарды жою жөніндегі басқа да жұмыстар;
— Ұңғымаларды жөндеу кезінде болған апаттарды жою;
— Басқа да қатқа өту және қаттарды ортақтандыру;
— Басқа да қаттарға өту;
 
 
— Қаттарды ортақтандыру;
— ОРЭ, ОРЗ үлгілі қондырғыларды, кесіп тастау пакерлерін енгізу және жөндеу;
— Бұрғылауға байланысты жер асты жұмыстарының кешені;
— Жаңа жиектерді шығару;
— Цемент стақанды бұрғылау;
— тау жынысында жиегін тереңдете отырып, құбырдың бойын түзету;
—Шурфтарды және артезиан ұңғымаларын бұрғылау және жабдықтау;
—Жөндеу-оқшаулау жұмыстары;
— Қаттардың жеке суланған арақашықтықтарын ажырату;
— Жеке қаттарды ажырату;
— Цемент сақинасының герметикалық еместігін түзету;
— Пайдалану және аралық құбыр кондукторымен цемент сақинасын өсіру;
— Пайдалану құбырының герметикалық еместігін жою;
— Тампондаудың герметикалық еместігін жою;
— Жабыстырғышты орнатудың герметикалық еместігін жою;
—Диаметрі аз қосымша шеген құбырдың герметикалық емес төмендеуін жою;
— Пайдалану немесе жөндеу барысында болған апаттарды жою;
— Пайдалану барысында болған апаттардан кейін жабдықтарды ұңғымадан шығару;
— Пайдалану құбырымен апаттарды жою;
— Металл заттардан ұңғыма түбін және бойын тазалау;
— Ұңғымаларды пайдалану кезінде болған апаттарды жою жөніндегі басқа да жұмыстар;
— Ұңғымаларды жөндеу кезінде болған апаттарды жою.