Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамы:
 
 

Директорлар кеңесінің төрайымы – Хайруллаев Р.Х.;
Тәуелсіз директор – Кадыров К.Б.;
Тәуелсіз директор – Алимов А.С.;
Директорлар кеңесінің мүшесі – Тельбухов В.А.;
Директорлар кеңесінің мүшесі – Бекбосынова Д.С.;
Директорлар кеңесінің мүшесі – Саттыбаев Е.Х.