Бұрғылау

Біздің Компанияның жүк көтерімділігі 80-нен 600 тоннаға дейін 42 бұрғылау қонлырғысы бар, бұрғылау тереңдігі 200-ден 7 000 метрге дейін. Компания 2008 жылдан бастап 2012 жылға дейін қазылған жыныстың жалпы өту ұзындығы 1 652 метр болатын 1 602 ұңғыманың құрылысын сәтті аяқтады.
 
Көрсетілетін қызметтердің түрлері:
 • Ұялы қондырғыларды пайдалана отырып, мұнай мен газға арналған пайдалану және барлау ұңғымаларын салу;
 •  Екінші жиегін шығару және бұрғылау;
 • Игеру және сынау;
 • Көлденең ұңғымаларды бұрғылау;
 • Мұнараны монтаждау жұмыстары;
 • Chandler Еngineering американдық өндіріс зертханасында цементті және бұрғылау ерітінділерін талдау;
 • Қаттардың мұнай өнімділігін арттыру технологиясы.
 
Ұңғымаларды бұрғылаудың озық технологиялары енгізілді:
 •  БҚС-да винтті жиекті қозғалтқыштарды, PDC қашауларын, полимерлі ерітінділердің (SRF Chem Services, Weatherford, Backer Hughes, Smith) түрлі жүйелерін қолдану;
 • Ұңғымаларды бекіту сапасын жақсарту үшін түрлі технологиялары бар алыс және таяу шетел компаниялары (Schlumberger, Halliburton, Rompetrol, ресейлік компаниялар және т.б.) тартылады;
 • Ұңғымаларды игеру кезінде қаттың мұнай өнімділігін арттыру үшін ҰЭЗҚ (сорғалап ағатын сорғы), ГМЖП (гидромеханикалық жарықты перфорация), депрессиялық перфорация технологиялары қолданылады;
 • Айдау ұңғымаларын игеру кезінде шыны-пластик құбырлар пайдаланылады;
 • Бұрғылау режимдерін жедел бақылау үшін Petroline жүйесі енгізілген;
 • Қаттардың мұнай өнімділігін арттыру, су тасушы қаттарды ажырату және ұңғымалардың сулануын азайту мақсатында озық технологиялар қолданылады: СҚП (сумен қабынатын полимер), кеуек цемент; пластик – КС.