Бағалы қағаздар туралы мәлімет

2012 жылғы 20 сәуірде Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитеті Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Алматы қаласы Әділет департаменті Алмалы аудандық Әділет басқармасы 2012 жылғы 20 сәуірде нөмірі 351-1910-02-АҚ етіп тіркеген Компанияның жарияланған акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырды.
 
Шығару 17,099,280 жай акцияларға бөлінген, оларға KZ1C58880010 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген.
 
Шығару А5888 нөмірі болып эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілген.
 
2012 жылғы 01 маусымнан бастап «KazPetroDrilling» АҚ-ның жай акциялары (НИН – KZ1С58880010, ISIN – KZ1С00000777, CFI – ESVUFR) үшінші санат бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізілген.