Акционерлерге арналған хабарлама және хабарландыру

·         2018 жылдың 27 наурызында 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Чайковский көш., 95 мекен жайында өткізілген "KazPetroDrilling" АҚ жалпы жиналысының шешімімен  "Астра Стар" ЖШС  (БИН 900340000028) жарғылық капиталын азайту және "Бұрғылау" ЖШС (БСН 971040000706) жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешімін қабылдады.

·         2018 жылдың 27 наурызында 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Чайковский көш., 95 мекен жайында өткізілген "KazPetroDrilling" АҚ жалпы жиналысының шешімімен алдын ала 2017 жылы 31 желтоқсанда аяқталған аудиттелген жеке және шоғырландырылған қаржылық есебін ж"не бекітілді. Нәтижелері бойынша Қоғамның аудиттелген қаржылық есептілікті 2017 жылға таза кіріс тарамауды шешті. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы 2018 жылы "29" сәуірде шақырылсын.

·         «KazPetroDrilling» АҚ 2017 жылдың 25 мамырында «MHINDUSTRY» ЖШС-мен қызығушылық мәміле жасасқанын хабарлайды

·         «KazPetroDrilling» АҚ 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша жеке аудиттелген қаржылық есеп берудің эәне біріктірілген қаржылық есептіліктің бекітілгенін, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының 2017 жылғы 04 мамырдағы шешімімен 2016 жылғы дивиденділер сомасының бекітілгенін хабарлайды.

·         «KazPetroDrilling» Акционерлік қоғамы, 2017 ж. 03 мамырдың «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен «KAZBURINVEST» ЖШС 100% қатысу үлесін кепілге беру туралы ірі келісімге отыру туралы шешімін қабылданғанның акционерларына және кредиторларына хабарлайды.

                o   Жарияланған күні - 5 мамыр 2017.

·         «KazPetroDrilling» АҚ акционерлердің Жалпы жиналысының 2017 жылғы 13 сәуірдегі шешімімен Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізгенін хабарлайды

·         «KazPetroDrilling» АҚ акционерлердің Жалпы жиналысының 2017 жылғы 19 наурыздағы шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының өзгергендігі туралы хабарлайды

·         «KazPetroDrilling» АҚ 2017 жылғы 18 наурызда «КАЗБУРИНВЕСТ» ЖШС-дағы 100% үлесін сатып алу туралы мәмілені аяқтағанын хабарлайды.

·         «KazPetroDrilling» АҚ 2017 жылдың 21 ақпанында акционерлік қоғамның меншікті капитал көлемінің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын мөлшерде қарыз қаражат алғанын хабарлайды.

·         «KazPetroDrilling» Акционерлік қоғамы, 2017 ж. 21 ақпаның «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінің төменде көрсетілген ірі келісімдер туралы шешімін қабылданғанның акционерларына және кредиторларына хабарлайды

o   1.«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қарыз алу туралы.

              o   2.«KAZBURINVEST» ЖШС 100% қатысу үлесін сатып алу туралы.

·         «KazPetroDrilling» АҚ 2017 жылдың 06 қаңтарынан бастап Асхат Мубинович Дуйсалиевтың «KazPetroDrilling» АҚ Президенті етіп сайланғанын хабарлайды.

·         «KazPetroDrilling» акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне (2012 жылғы 2 қарашадағы № 06/12 хаттама) сәйкес 2012 жылдың 9 айының қорытындылары жөнінде жай акциялар бойынша акционерлерге дивиденттердің 2012 жылғы 20 қарашада төленгені туралы хабарлайды. Бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері: 229,75921 теңге.

·         «KazPetroDrilling» Акционерлердің жалпы жиналысының «Бизнес Маңғыстау» ЖШС-ны сату жөніндегі мүделілілікпен мәміле жасау туралы шешім қабылдағанын (06.12.2012 ж. № 08/12 хаттама) хабарлайды.

·         «KazPetroDrilling» акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне (2013 жылғы 21 желтоқсандағы № 10/12 хаттама) сәйкес 2012 жылдың 11 айының қорытындылары жөнінде жай акциялар бойынша акционерлерге дивиденттердің 2012 жылғы 24 желтоқсанда төленгені туралы хабарлайды. Бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері: 11,69640 теңге.

·         «KazPetroDrilling» Директорлар кеңесінің мүделілілікпен мәміле жасау және «Бұрғылау» ЖШС мен «ҚазМұнайГаз-Бұрғылау» сервистік бұрғылау кәсіпорны» ЖШС-ның міндеттемелерін қамтамасыз етуде корпоративтік кепілдікті беру туралы шешім қабылдағанын (13.05.2013 ж. № 02/13 хаттама) хабарлайды.

·         «KazPetroDrilling» акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне (2013 жылғы 24 мамырдағы № 03/13 хаттама) сәйкес 2013 жылдың бірінші тоқсаны үшін жай акциялар бойынша акционерлерге дивиденттердің 2013 жылғы 24 мамырда төленгені туралы хабарлайды. Бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері: 106,1448 теңге.

·         «KazPetroDrilling» акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне (2013 жылғы 22 тамыздағы № 06/13 хаттама) сәйкес 2013 жылдың екінші тоқсаны үшін жай акциялар бойынша акционерлерге дивиденттердің 2013 жылғы 22 тамызда төленгені туралы хабарлайды. Бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері: 304,11 теңге.