"KazPetroDrilling" АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы "16" қаңтардағы шешімі

"KazPetroDrilling" АҚ Директорлар кеңесінің 16.01.2020 жылғы хаттамасымен "MHINDUSTRY" ЖШС-мен ірі мәміле болып табылатын қоғамның мүдделілігімен мәміле шарттарын өзгерту туралы шешім қабылданды.

Вернуться назад