"KazPetroDrilling" АҚ Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі

 "KazPetroDrilling" АҚ 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша жеке аудиттелген қаржылық есептілік пен шоғырландырылған қаржылық есептілік және 2018 жылғы дивидендтерді төлемеу 31.05.2019 ж. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілгені туралы шешім қабылданғаны туралы хабарлайды.

Вернуться назад