News

Бет 4   1  2  3  4  5

KazPetroDrilling» АҚ жалпы жиналысының шешімі

2018 жылдың 27 наурызында 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Чайковский көш., 95 мекен жайында өткізілген «KazPetroDrilling» АҚ жалпы жиналысының шешімімен «Астра Стар» ЖШС (БИН 900340000028) жарғылық капиталын азайту және "Бұрғылау" ЖШС (БСН 971040000706) жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешімін қабылдады.

Подробнее


Хабарландыру

«KazPetroDrilling» АҚ 2017 жылдың 25 мамырында «MHINDUSTRY» ЖШС-мен қызығушылық мәміле жасасқанын хабарлайды

Подробнее


Акционерлерге және кредиторларға арналған ақпарат

«KazPetroDrilling» Акционерлік қоғамы, 2017 ж. 03 мамырдың «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен «KAZBURINVEST» ЖШС 100% қатысу үлесін кепілге беру туралы ірі келісімге отыру туралы шешімін қабылданғанның акционерларына және кредиторларына хабарлайды.

Подробнее


2016 жылғы дивиденділер

9. «KazPetroDrilling» АҚ 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша жеке аудиттелген қаржылық есеп берудің эәне біріктірілген қаржылық есептіліктің бекітілгенін, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының 2017 жылғы 04 мамырдағы шешімімен 2016 жылғы дивиденділер сомасының бекітілгенін хабарлайды.

Подробнее


Акционерлердің Жалпы жиналысы

7. «KazPetroDrilling» АҚ акционерлердің Жалпы жиналысының 2017 жылғы 13 сәуірдегі шешімімен Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізгенін хабарлайды

Подробнее


Қоғамның Директорлар кеңесі

5. «KazPetroDrilling» АҚ акционерлердің Жалпы жиналысының 2017 жылғы 19 наурыздағы шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының өзгергендігі туралы хабарлайды

Подробнее


«КАЗБУРИНВЕСТ» ЖШС-дағы 100% үлесін сатып алу туралы

6. «KazPetroDrilling» АҚ 2017 жылғы 18 наурызда «КАЗБУРИНВЕСТ» ЖШС-дағы 100% үлесін сатып алу туралы мәмілені аяқтағанын хабарлайды.

Подробнее


Қаражат алғанын хабарлайды

3. «KazPetroDrilling» АҚ 2017 жылдың 21 ақпанында акционерлік қоғамның меншікті капитал көлемінің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын мөлшерде қарыз қаражат алғанын хабарлайды.

Подробнее


«KazPetroDrilling» Акционерлік қоғамы, 2017 ж. 21 ақпаның «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінің төменде көрсетілген ірі келісімдер туралы шешімін қабылданғанның акционерларына және кредиторларына хабарлайды

«KazPetroDrilling» Акционерлік қоғамы, 2017 ж. 21 ақпаның «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінің төменде көрсетілген ірі келісімдер туралы шешімін қабылданғанның акционерларына және кредиторларына хабарлайды

Подробнее


Президентін хабарлау

2. «KazPetroDrilling» АҚ 2017 жылдың 06 қаңтарынан бастап Асхат Мубинович Дуйсалиевтың «KazPetroDrilling» АҚ Президенті етіп сайланғанын хабарлайды.

Подробнее


Бет 4   1  2  3  4  5