News

Бет 3   1  2  3  4  5

2019 ж. 20 наурыздағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша қаржылық есептілікті бекіту туралы шешімі

Подробнее


2019 ж. 20 ақпандағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

"Каскор-Машзавод" АҚ-мен мүдделілікпен мәміле жасау туралы шешімі

Подробнее


2019 ж. 31 қаңтардағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

Мәміле жасау туралы шешімі

Подробнее


2019 ж. 17 қаңтардағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

Директорлар кеңесінің 17.01.2019 жылғы шешімі.

Подробнее


2019 ж. 15 қаңтардағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

2019 ж. 15 қаңтардағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

Подробнее


2018 ж. 29 желтоқсандағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

аудиторлық ұйымды анықтау туралы шешімі

Подробнее


2018 ж. 24 желтоқсандағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

«Астра Стар» ЖШС жарғылық капиталын азайту туралы шешімі.

Подробнее


«KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру туралы шешімі

Подробнее


Акционерлерге арналған ақпарат

Акционерлерінің құрамындағы өзгерістер.

Подробнее


KazPetroDrilling» АҚ жалпы жиналысының шешімі

2018 жылдың 27 наурызында 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Чайковский көш., 95 мекен жайында өткізілген «KazPetroDrilling» АҚ жалпы жиналысының шешімімен алдын ала 2017 жылы 31 желтоқсанда аяқталған аудиттелген жеке және шоғырландырылған қаржылық есебін және бекітілді. Нәтижелері бойынша Қоғамның аудиттелген қаржылық есептілікті 2017 жылға таза кіріс тарамауды шешті. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы 2018 жылы "29" сәуірде шақырылсын.

Подробнее


Бет 3   1  2  3  4  5