2019 ж. 20 наурыздағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

Директорлар кеңесінің 20.03.2019 жылғы хаттамасымен "MHINDUSTRY" ЖШС Жалғыз қатысушысының, "КАЗБУРИНВЕСТ" ЖШС Жалғыз қатысушысының, "PetroSolutions Ltd" ЖШС Жалғыз қатысушысының, жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша қаржылық есептілікті бекіту туралы шешім қабылдады.

Вернуться назад