2019 ж. 19 сәуірдегі «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

Қоғамның Директорлар кеңесінің 19.04.2019 жылғы хаттамасымен келесі ШЕШІМДЕР қабылданды: 1) 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін аудиттелген жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту; 2) Қоғамның 2018 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігінің нәтижелері бойынша таза табысты бөлмегенін алдын ала бекіту; 3) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2019 жылғы 31 мамырға, сағат 10.00-де мекен-жай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, 95 Чайковский көшесі.

Вернуться назад