News

Бет 1   1  2  3

2019 ж. 15 қаңтардағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

2019 ж. 15 қаңтардағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

Подробнее


2018 ж. 29 желтоқсандағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

аудиторлық ұйымды анықтау туралы шешімі

Подробнее


2018 ж. 28 желтоқсандағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

«KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

Подробнее


2018 ж. 24 желтоқсандағы «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

«Астра Стар» ЖШС жарғылық капиталын азайту туралы шешімі.

Подробнее


«KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінiң шешімі

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру туралы шешімі

Подробнее


Акционерлерге арналған ақпарат

Акционерлерінің құрамындағы өзгерістер.

Подробнее


KazPetroDrilling» АҚ жалпы жиналысының шешімі

2018 жылдың 27 наурызында 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Чайковский көш., 95 мекен жайында өткізілген «KazPetroDrilling» АҚ жалпы жиналысының шешімімен алдын ала 2017 жылы 31 желтоқсанда аяқталған аудиттелген жеке және шоғырландырылған қаржылық есебін және бекітілді. Нәтижелері бойынша Қоғамның аудиттелген қаржылық есептілікті 2017 жылға таза кіріс тарамауды шешті. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы 2018 жылы "29" сәуірде шақырылсын.

Подробнее


KazPetroDrilling» АҚ жалпы жиналысының шешімі

2018 жылдың 27 наурызында 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Чайковский көш., 95 мекен жайында өткізілген «KazPetroDrilling» АҚ жалпы жиналысының шешімімен «Астра Стар» ЖШС (БИН 900340000028) жарғылық капиталын азайту және "Бұрғылау" ЖШС (БСН 971040000706) жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешімін қабылдады.

Подробнее


Хабарландыру

«KazPetroDrilling» АҚ 2017 жылдың 25 мамырында «MHINDUSTRY» ЖШС-мен қызығушылық мәміле жасасқанын хабарлайды

Подробнее


Акционерлерге және кредиторларға арналған ақпарат

«KazPetroDrilling» Акционерлік қоғамы, 2017 ж. 03 мамырдың «KazPetroDrilling» АҚ Директорлар кеңесінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен «KAZBURINVEST» ЖШС 100% қатысу үлесін кепілге беру туралы ірі келісімге отыру туралы шешімін қабылданғанның акционерларына және кредиторларына хабарлайды.

Подробнее


Бет 1   1  2  3